Spoločenský večer – privítanie nových študentiek

Spoločenský večer – privítanie nových študentiek

v akademickom roku 2017/18 – 10. októbra 2017: