Dňa 23. novembra 2013 boli požehnané zrekonštruované priestory – asi 1/4 – na prvom poschodí, ktoré slúžia ako

internát pre vysokoškoláčky – Ubytovacie zariadenie Marianum. 

Kapacita je 27 miest (Žarnova 7) a 20 miest (Halenárska 8).

Foto – interiér:

Nachádza sa tu aj Kaplnka Snežnej Panny Márie so Sviatosťou oltárnou. Duchovnú správu zabezpečujú pátri jezuiti z Univerzitného pastoračného centra v Trnave. Tiež sa tu nachádza pastoračná miestnosť a priestory pre rehoľnú komunitu. Momentálne sem prichádzajú sestry z Útulku sv. Jozefa na Halenárskej ulici v Trnave.