Duchovné podnety

Duchovné podnety:

Prezentácia o Trnavskej Panne Márii: tt-pm-prezentacia

Prezentácia o Kongregácii Dcér Božskej Lásky SK – Charizma FDC

Prezentácia o Materskom dome FDC vo Viedni SK Materinec kostol s MF

Diplomová práca o Mariánskom ústave v Trnave Diplomová práca – Piačková

Životný program Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej:

[pdfjs-viewer url=“http%3A%2F%2Fwww.marianum.marianky.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FZrnk%C3%A1-MF-a-obr..pdf“ viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Kniha Matka Trikrát Obdivuhodná:

[pdfjs-viewer url=“http%3A%2F%2Fwww.marianum.marianky.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2FMatka-Obdivuhodna-modra-knizka.pdf“ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]