Foto: 1924-1950

Foto: 1924-1950

Historické fotografie z Mariánskeho ústavu na Emmerovej ulici v Trnave