Kontakt

Kde nás nájdete:

Ubytovacie zariadenie Marianum
Ul. A. Žarnova 7
917 02 Trnava

Adresa pre poštu a prihlášky na ubytovanie :
Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku
Halenárska 8
917 01 Trnava

Zriaďovateľ:
Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku
Halenárska 8
917 01 Trnava

Zodpovedná za UZ Marianum:
sr. M. Miriam Pipíšková, FDC
e-mail: ubytovanie@marianky.sk
+421 948 393 178