Rekonštrukcia 2017

Rekonštrukcia 2017

Rekonštrukčné práce vo dvore – fasáda, výmena okien: