Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku
spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou
 „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“ 
k dispozícii tu.
Zodpovedná osoba – kontakt.