Rekonštrukcia 2013

Rekonštrukcia 2013

zábery z prvej rekonštrukcie: