Požehnanie kaplnky a domu – 23. novembra 2013

Požehnanie kaplnky a domu

– 23. novembra 2013 vykonal Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup: