Šiškovica 2019

Šiškovica 2019

Šiškovica 2019 Dňa 19.februára 2019 bola v našom Marianume fašiangová akcia – šiškovica. Čo tam všetko bolo? Vopred sa naše úžasné moderátorky pripravili / napr. ozdobili salón Matky Františky pestrofarebnými balónmi a konfetami, v noci potajomky vyrobili darčeky... apod./ Po príchode dievčat a sestier  sme privítali tajného hosťa večera – akordeonistku – našu Alenku Šimovú, ktorá bola zároveň aj moderátorkou  spolu s našou Veronikou Kopuncovou. Ako na správnej kresťanskej akcii sme modlitbou pozvali na naše príjemné posedenie aj Ježiša medzi nás a vysvetlili sme si význam fašiangov a pôstneho obdobia a Alenka nám zahrala Zbor židov z opery Nabucco. Pravá fašiangová zábava obsahovala ďalej: metlový tanec s doprovodom živej hudby akordeónu potom naše šikovné moderátorky rozdelili všetkých prítomných na dve súťažné družstvá a súťažný večer sa mohol začať Súťažilo sa v rôznych disciplínach ako boli napr. pantomíma, uhádni pesničku, nakresli čo je na vytiahnutom lístku a taktiež slovná disciplína  „ugriluj ma“ Napätie súťažiacich sa zvyšovalo, body pribúdali až sa po krátkej prestávke rozhodlo, že bola remíza. Bola potrebná rozstreľovacia otázka, ale obe družstvá sa...
Read More
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike"  k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt....
Read More