Kde nás nájdete:

Ubytovacie zariadenie Marianum
Ul. A. Žarnova 7
917 02 Trnava

Zriaďovateľ:

Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku
Halenárska 8
917 01 Trnava

Zodpovedná za UZ Marianum:

sr. M. Daniela Bezdedová, FDC
e-mail: ubytovanie@marianky.sk
+421 903 272 815

Napíšte nám: