Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike"  k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt....
Read More